Jogi információk

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag az Ylka Design Studio jogosult.
Az Ylka Design Studio előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni!
Az Ylka Design Studio azonban beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba: a pontos – https://ylka.hu/ – weboldal forrás megjelölésével és linken keresztüli hivatkozással, saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a weboldal tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók.

A weboldal tartalma

A közölt adatok tartalmáért, azok betartásukért és annak következményeiért, valamint aktualitásáért a Ylka Design Studio nem vállal felelősséget. Az oldalon közzétett információk csak tájékoztató jellegűek. A megjelentetett információk nem minősülnek hirdetésnek. A weboldalon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért az Ylka Design Studio nem vállal felelősséget.

A weboldal elérése

Az Ylka Design Studio fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Az Ylka Design Studio nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Ylka Design Studio kifejezetten kizárja.

Kapcsolódó honlapok

Az Ylka Design Studio weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
A kapcsolódó honlapokhoz az Ylka Design Studio weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az Ylka Design Studio valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.
Az Ylka Design Studio nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez Ylka Design Studio weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az Ylka Design Studio haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.
A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása
Az Ylka Design Studio fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.